Hypnotherapie


Hypnotherapie is een vorm van psychotherapie. Het is een effectieve behandelmethode bij klachten van psychische en psychosomatische aard, met aantoonbare resultaten. Ook bij lichamelijke klachten kan deze therapievorm verlichting geven. Het kan een waardevolle aanvulling vormen op de reguliere behandeling. Het gebruik van trance vormt de spil van deze therapie. Deze trance kan worden opgewekt door hypnose, maar kan ook in de loop van de sessie ontstaan. Daarnaast maakt de hypnotherapeut gebruik van op hypnotherapie gebaseerde therapievormen, zoals EMDR, NLP, Sociaal Panorama en ERV® en van andere erkende therapievormen zoals gedrags- en gesprekstherapie, waarbij niet altijd sprake hoeft te zijn van trance.

Met hypnotherapie kunnen in korte tijd diepgaande resultaten worden behaald. Toch wordt het door cliënten over het algemeen niet als ‘zwaar’ ervaren. Na een sessie voel je je wellicht moe, maar gewoonlijk wel prettig, rustig en ontspannen.

De meest bekende werkvorm is regressietherapie. Hierbij maakt de cliënt in zijn beleving een reis naar het verleden. De herinneringen onder hypnose zijn veel levendiger en gedetailleerder dan bij een normale herinnering. In het brein is hierbij hersenactiviteit waarneembaar, die vergelijkbaar is met de hersenactiviteit bij een daadwerkelijke beleving. Het brein beschouwt deze herbeleving onder trance dus als een werkelijke gebeurtenis, en niet als een herinnering. Daardoor hebben veranderingen in de gevoelens en gedachten die verbonden zijn aan deze situatie uit het verleden erg veel impact, niet vergelijkbaar met het verwerken van de situatie door het praten over herinneringen.

Hoewel regressietherapie het bekendste onderdeel is, beslaat hypnotherapie een veel groter scala aan werkvormen. In overleg met je therapeut kies je de werkvormen die bij jou en je hulpvraag aansluiten.

Hypnotherapie is medisch erkend. De werking is wetenschappelijk aangetoond en wordt in toenemende mate gewaardeerd door de gezondheidszorg en de GGZ.