Verlies van een grote liefde

Geen pijnlijke gebeurtenis wordt zo opzij geschoven als het plotseling verliezen van een geliefde.

Het klinkt vaak een beetje meewarig als er wordt gesproken over liefdesverdriet. Alsof het niet serieus te nemen is. Toch staan muziekteksten, films, toneelstukken en kunstuitingen er bol van. We krijgen de verhalen over tragisch gebroken harten met de paplepel ingegoten. Denk maar aan Romeo en Julia.

Hoe we ermee om kunnen gaan, is ons helaas niet geleerd. Een hartstochtelijke relatie die onverwacht wordt beëindigd kan een accuut trauma vormen. In sommige gevallen is dit levensbedreigend. Het is dan ook geen luxe aandacht te besteden aan je herstel.

Herinneringen die ondraaglijk zijn, kunnen worden afgezwakt en opgeborgen tot je zover bent dat je ze weer verdraagt. De onrust die je ervaart kan worden verminderd of positief worden ingezet. Samen kunnen we voorkomen dat je aandacht telkens terugkeert naar je eigen emotionele pijn.

Als het net is gebeurd, is de ontreddering het grootst. Ook op dat moment kun je samen met de hypnotherapeut veel concrete stappen zetten om die periode zo goed mogelijk door te komen. De therapeut kan je dan rustmomenten bieden, uitlaatkleppen voor je emoties en verzachting van het eerste verdriet, uiteraard in jouw persoonlijke tempo.

Wil je dat je altijd op ondersteuning kunt rekenen? Kies dan voor het Anachroon Programma.