Vaak gestelde vragen

Vaak gestelde vragen

De duur van de therapie verschilt sterk per hulpvraag en per persoon. Gemiddeld duurt een behandeltraject 7 sessies. Tijdens de intake bespreken we het verwachte behandeltraject voor jouw hulpvraag. Over het algemeen plannen we na de intake 5 sessies. Daarna evalueren we en beslis je of je de behandeling afrondt of een vervolg wilt geven.

Meestal wel. Het kan zijn dat je sommige ervaringen duidelijk herinnert en andere vaag. Dat hangt ook ervan af of je het je graag wilt herinneren. Het is beslist zo dat wanneer iets indrukwekkends gebeurt tijdens een sessie, je je dat kunt herinneren.

Nee, beslist niet! Wat jij wilt is en blijft bepalend voor de inhoud en het verloop van de sessie.

Dat kan inderdaad. Of het dan gaat om echte herinneringen is omstreden. Het zou ook kunnen dat je verhaal een afspiegeling, een metafoor is van het thema waar je op dit moment mee bezig bent. Voor de werkwijze maakt dat niet uit. Ook als het een metafoor is, is het werken daarmee erg effectief.

Heb je een andere vraag?

Heb je nog een andere vraag? Claudie beantwoordt graag je vragen.