Trance

hypnotherapeut vergoed door verzekeraars

Trance

Trance is een ontspannen, maar zeer heldere bewustzijnstoestand. In trance krijgt het onbewuste ruimte. Het onbewuste stuurt vrijwel al ons gedrag aan. Het kan veel meer informatie verwerken dan ons bewustzijn – waarschijnlijk wel 200.000 keer zoveel!

Natuurlijke trance

Door sommige mensen wordt trance afgeschilderd als iets spectaculairs. Tegelijk is trance ook iets gewoons, wat wij allemaal dagelijks ervaren. Iedereen kent het gevoel van dagdromen, in gedachten zijn, opgaan in een boek of film, even vergeten waar je bent, de tijd vergeten. Dat is trance. Het nadeel van trance is dat de onbewuste denkprocessen alle kanten op gaan, van de hak op de tak.

Therapeutische trance

Binnen de moderne hypnotherapie wordt bij voorkeur gewerkt met lichte trance. Vaak merk je niet zozeer dat je in trance raakt. Wanneer de therapeut je weer uit trance haalt, merk je meestal wel dat je ver weg bent geweest of dat er meer tijd is verstreken dan je zou denken.

De trance zorgt ervoor dat vaste denkpatronen op de achtergrond raken. Het onbewuste krijgt hierdoor gelegenheid ideeën, inzichten, gevoelens en oplossingen aan te dragen die anders verborgen blijven. Echt creatieve, geniale ideeën komen vrijwel altijd voort uit iemands onbewuste. Als deze met hulp van de hypnotherapeut bewust worden, ontstaat er vaak een ‘eureka-ervaring’: alles lijkt ineens op zijn plaats te vallen. Dat geeft een gevoel van opluchting, blijdschap, kracht en rust. Niet zelden is een cliënt na een sessie verbaasd dat het thema vóór de sessie zo ingewikkeld leek: ‘Ik kan me niet voorstellen dat dit een probleem voor me is geweest…’

Zowel binnen een reeks sessies als binnen het Anachroon Programma kun je kiezen of je met of zonder therapeutische trance wilt werken aan je hulpvraag.