Tarief & vergoeding


Dienst Consult Behandeltraject Tarief per sessie
Hypnotherapie 90 min. Intakesessie, reeks consulten, desgewenst evaluatiesessie € 147 (vrij van BTW)
Hypnotherapie kinderen 60 min. Intakesessie, reeks consulten, evaluatiesessie €  97 (vrij van BTW)
Telefonische coaching, oudergesprek of evaluatie  15 min.  Tarief per kwartier of deel van een kwartier  € 29 (incl. BTW)
Intensief 3-maandenprogramma Combinatie van hypnotherapeutische sessies, coachingsessies, doorlopende online coaching, gedragstherapeutische oefeningen, zelfhypnose, wekelijkse evaluatiemomenten en 24 uur per dag telefonische crisisopvang op aanvraag

Vergoeding

Vrijwel alle ziektekostenverzekeraars vergoeden hypnotherapie vanuit de aanvullende verzekering. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van je polisvoorwaarden.

Kijk voor een actueel overzicht van de vergoeding van hypnotherapie per verzekeraar op:

De Zorgwijzer

Hoe gaat het betalen en declareren?

Aan het eind van de maand ontvang je een factuur voor de sessies die je die maand hebt genoten. Nadat je de factuur betaald hebt, stuur je hem naar je ziektekostenverzekeraar. Het deel dat je vergoed krijgt, wordt door de verzekeraar aan je uitbetaald.

Werken op locatie

Bij medische noodzaak is werken op locatie mogelijk. De vergoeding voor de reiskosten bedraagt 19 cent per kilometer en de vergoeding voor reistijd is gelijk aan die voor telefonische coaching: €29 per kwartier of deel van een kwartier.