Resultaten

Resultaten

Het effect en de kracht van hypnotherapie kun je het beste zelf ervaren.

Om je alvast een indruk te geven, cliënten noemen de volgende resultaten:

  • Toename van de kwaliteit van leven
  • Afname van lichamelijke klachten (zoals pijn) en verbetering van de gezondheid
  • Afname psychische klachten
  • Effectiever en doelgerichter handelen
  • Meer grip op het leven
  • Positiever zelfbeeld en meer zelfvertrouwen

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het effect van hypnose. Tot voor kort waren dit voornamelijk kleine onderzoeken, die statistisch weinig waarde hebben. De laatste paar jaar zijn er ook heel wat grote, statistisch betrouwbare onderzoeken uitgevoerd (gerandomiseerde gecontroleerde klinische studies), waaruit de medische of therapeutische waarde van hypnose blijkt.

Veel literatuur hierover is inmiddels gepubliceerd in vooraanstaande medische tijdschriften.

hypnotherapeut vergoed door verzekeraars