Manieren van Werken

Manieren van werken

Anachroon Therapie werkt met

  • Hypnotherapie
  • Eenzijdig Relaties Verbeteren – ERV®
  • NLP
  • Eclectische therapie

Doordat bij hypnotherapie met trance wordt gewerkt, is deze therapie snel en doeltreffend.

Anachroon Programma

Het bijzondere van het werken met hypnotherapie is dat inzichten door de cliënt zelf worden gevonden. De therapeut draagt geen mogelijke oplossingen aan. Ze biedt binnen de sessie een structuur, waarmee de cliënt tot zijn persoonlijke antwoorden komt.

Eenzijdige relatieverbetering kan een enorme verbetering van je levenskwaliteit geven als er iemand is aan wie je je stoort. Dat kan gaan om je partner, een familielid of een collega. Zelfs als je helemaal niet met die ander erover kunt of wilt praten, kunnen we je situatie toch ingrijpend verbeteren.

Op deze manier vindt de cliënt zijn eigen weg, passend bij zichzelf en zijn wensen en mogelijkheden.

Heb je een serieuze hulpvraag en wil je er echt voor gaan? Met het Anachroon Programma kun je tot grote veranderingen van je leven komen in slechts enkele maanden.