Hypnose

hypnotherapeut vergoed door verzekeraars

Hypnose is bewust opgeroepen trance

Vroeger bestond er skepsis over wat hypnose is. Tegenwoordig is het via hersenscanning (PET) meetbaar. Tijdens hypnose gebeurt er in de hersenen hetzelfde als tijdens de waarneming van echte fenomenen. Er ontstaat in beide gevallen eenzelfde patroon van activiteit. Die patronen zijn duidelijk anders wanneer iemand zich de ervaring alleen voorstelt, zonder dat hij onder hypnose is.

Is hypnose gevaarlijk?

Op zich is het een volstrekt ongevaarlijk verschijnsel, dat we allemaal dagelijks meemaken, bijvoorbeeld voor en na het in slaap vallen. Wel is het een krachtig middel. Het is belangrijk dat je de hypnotiseur vertrouwt. Iemand die onder hypnose is, staat erg open voor suggesties. Daardoor kan een betrouwbare, deskundige hypnotherapeut veel bereiken. Een slechte therapeut kan daardoor dus ook schade berokkenen. Kies altijd voor een therapeut bij wie je je veilig voelt, die goed is opgeleid en is aangesloten bij een overkoepelende instantie die in staat voor de deskundigheid van de therapeut.

Ik wil niet de controle verliezen

Dat gebeurt beslist niet. Een deel van je kritisch denken blijft altijd alert. De cliënt heeft altijd de controle, niet de hypnotiseur. Als je een suggestie krijgt die voor jou onacceptabel is, zul je die boodschap verwerpen.

Zal ik geheimen over mezelf vertellen?

Zeker niet, een hypnotiseur kan je geen geheimen ontfutselen. Hij wil je pincode niet, en als hij dat wel zou willen zou het deel van jouw kritisch denken deze suggestie beslist verwerpen.

Kan ik in hypnose blijven?

Dit is een bekend misverstand. Er zijn zelfs enkele landen in de wereld waar hypnose niet is toegestaan vanwege dit idee. Mocht het theoretische scenario zich voordoen dat de hypnotherapeut stopt tijdens een sessie en een cliënt zou in diepe trance zijn, dan zou deze trance overgaan in slaap, van waaruit de cliënt vervolgens vanzelf normaal wakker wordt.

Kan een hypnotiseur je iets laten doen tegen je wil?

Deze vraag roept tegenstrijdige reacties op, ook onder hypnotherapeuten. Zeker als je denkt aan hypnoseshows of straathypnose krijg je de indruk dat dit mogelijk is. Echter in een normale wakkere toestand kunnen mensen ook voor de gek worden gehouden en verleid worden om dingen te doen die ze niet zo gauw bereid zijn te doen. Onder hypnose ben je gemakkelijker bereid iets te doen wat je anders bijvoorbeeld niet zo gauw zou durven, maar wel zou willen, of iets te proberen waarvan je anders zou geloven dat je het niet kunt. Iets wat je pertinent niet wilt doen, zul je ook niet onder hypnose doen.

Kan hypnose feiten en bewijzen leveren?

Met hypnose kunnen gedetailleerde herinneringen worden teruggevonden. In forensische hypnose wordt dat gebruikt om nieuwe aanknopingspunten voor een onderzoek te vinden. Het is echter nooit zeker te zeggen of deze herinneringen historisch juist zijn. Het onbewuste kan de herinnering hebben vermengd met andere herinneringen of kan een metafoor geven voor een gebeurtenis. Wat onder hypnose wordt ervaren kan daarom nooit bewijzen dat iets in werkelijkheid zo is gebeurd.

Voors en tegens

In enkele gevallen is het niet verstandig hypnotherapie toe te passen. Dit betreft met name cliënten bij wie de diagnose psychose of schizofrenie is gesteld.

Het is niet mogelijk hypnose te gebruiken voor waarheidsvinding, zoals het verzamelen van getuigenissen of feiten bij juridische zaken. Niemand kan immers vaststellen welke elementen uit een herinnering historisch zijn, en welke elementen voortkomen uit associaties met andere kennis en herinneringen.

Hypnotherapie heeft weinig overeenkomsten met toneelhypnose. Een therapeut neemt de regie niet over. De cliënt bepaalt wat in een sessie wordt gedaan. De therapeut biedt hiertoe de middelen en structuur. Therapeutische interventies zijn gebaseerd op hetgeen de cliënt (bewust of onbewust) wil. Overtuigingen worden niet opgelegd door de therapeut, maar gevonden in het onbewuste van de cliënt.

Voor een ruim scala aan hulpvragen is hypnotherapie een doeltreffende behandelwijze. Zoals bij iedere psychotherapeutische behandeling is het ook bij hypnotherapie van belang dat er zorgvuldig wordt gewerkt. Hypnose is een krachtig instrument, dat in handen van een bekwame therapeut tot uitstekende resultaten kan leiden.

Hypnotherapeutische methoden

Hypnotherapie omvat verschillende therapievormen. Zo zijn regressietherapie, innerlijk-kindwerk, reïncarnatietherapie en droomtherapie vormen van hypnotherapie.

Andere behandelmethoden zijn sterk verwant aan hypnotherapie, soms omdat het afgeleiden ervan zijn. Voorbeelden hiervan zijn EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing), energetische therapie, ontspanningstherapie, MIR, PRI®, ERV® en NLP. Hierbij wordt trance veelal niet bewust opgewekt, hoewel het vaak wel ontstaat. EMDR, ERV® en NLP worden als therapievorm gebruikt binnen de Anachroon Praktijk.

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van elementen uit gesprekstherapie, gestalt-therapie en gedragstherapie.