Erkenning, scholing en registraties

Registraties

Zowel de praktijk als de zorgverlener is bij Vektis geregistreerd middels een AGB-code.

 • AGB-code Anachroon Therapie: 90055993
 • AGB-zorgverlenersnummer: 90047401
 • KvK-nummer: 09216663

Door verzekeraars erkend hypnotherapeut

 • Aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereninging Van Hypnotherapeuten NBVH onder lidnummer 06108.
 • Geregistreerd door de Stichting Hoger Onderwijs Nederland SHO onder nummer 110275-93113.
 • Geaccrediteerd door Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg RBCZ onder nummer 403428R.
 • Geregistreerd door de Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen SCAG onder nummer 10035. Mocht er onverhoopt een klacht zijn waar je samen met de therapeut niet uit komt, dan kun je je klacht richten tot de SCAG.
 • Acute Sense – de opleidingstak van de Anachroon Praktijk – is door de NBVH geaccrediteerd als erkend opleidingsinstituut.
 • Claudie van Ginneken is door CPION erkend als CRKBO-Geregistreerde Docent.
 

Scholing

4-jarige post-HBO opleiding Hypnotherapie en psychosociale begeleiding aan Academie Hypnos.

Daarnaast volgde zij specialisaties op het gebied van:

 • NLP
 • Medische basiskennis
 • Psychosociale basiskennis
 • Therapeutisch werken met kinderen
 • Hypnotherapeutische zwangerschapsbegeleiding
 • Sociaal Panorama
 • en tal van bijscholingen op het gebied van hypnotherapie.

Functies

Behalve als door verzekeraars erkend hypnotherapeut is Claudie van Ginneken ook werkzaam als specialist Eenzijdig Relaties Verbeteren ERV®.

Tevens is zij coördinator van Affect, een intervisiegroep voor door verzekeraars erkende hypnotherapeuten.

Zij verzorgt de opleiding Eenzijdig Relaties Verbeteren voor professionele therapeuten en coaches, evenals workshops op dit gebied.

Ook is zij werkzaam als docent hypnotherapie en Eenzijdig Relaties Verbeteren ERV® bij ondermeer Academie Hypnos, de Nederlandse Vereniging voor Toegepaste Hypnose en het Bijscholing Instituut voor Therapeuten BIVT.

Waarom een NBVH hypnotherapeut?

De NBVH is de grootste non-profit beroepsvereniging van hypnotherapeuten in Nederland. De leden van de NBVH hebben een beroepsopleiding op minimaal HBO-niveau. Bovendien stelt de NBVH naast opleidingseisen ook eisen aan haar leden op het vlak van kennis, vaardigheden, professionaliteit en cliëntgerichtheid. Alleen therapeuten die aan deze eisen voldoen worden als lid toegelaten. Jaarlijkse bijscholing en collegiale intervisie zijn dan ook voorwaarden om lid te kunnen blijven.

Kies je voor een door de NBVH geregistreerde therapeut, dan kies je voor begeleiding met een hoog kwaliteitsniveau.

NBVH-leden zijn aldus opgeleid op HBO+ niveau gedurende minimaal 3 jaar en voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Jaarlijks wordt hun licentie na zorgvuldige controle vernieuwd.

Claudie van Ginneken is een door verzekeraars erkend hypnotherapeut. Ziektekostenverzekeraars vergoeden vanuit het aanvullende pakket. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van je verzekeraar en je pakket.

Emile Keuter, neuroloog, in Medisch Contact: “Hypnotherapie vind ik de meest directe en eenvoudige psychotherapie en een krachtig instrument voor sommige patiënten.”

Neem gerust contact op als je vragen hebt.