Zelfbeschikking en offgrid of soeverein leven… Een trend? Of een psychologische behoefte die van alle tijden is?

Joshua Vink van UPD8 News interviewt Claudie van Ginneken over de kijk vanuit de psychologie op het verlangen naar autonomie, zelfbeschikking, offgrid of zelfs soeverein leven.

Autonomie, zelfbeschikking en offgrid soeverein leven

 

 

Joshua staat vandaag voor het overheidsgebouw rijkskantoor de Knoop. De reden daarvoor is omdat er steeds meer brieven binnenkomen bij overheidsinstanties als de belastingdienst van burgers die zeggen niet meer mee te willen doen met de maatschappij. Ze verklaren zichzelf Soeverein.

Wat betekent soeverein?

Maar wat betekent dat precies, soeverein? Dit wil zeggen dat ze afstand doen van hun burgerschap, geen belasting meer betalen en niet meer gehoorzamen aan overheidsinstanties. Soms hebben ze ook hun eigen diplomatieke paspoort of maken ze van hun woning een heuse ambassade.

Daarnaast zijn er ook mensen die niet meer afhankelijk willen zijn van overheden of grote bedrijven. Zij vinden het belangrijk dat zij in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, zodat ze ook zonder de diensten van deze instanties zichzelf kunnen redden. Hun woning sluiten ze niet aan op bijvoorbeeld het elektriciteitsnet, een gasleiding, het riool of de waterleiding.

Offgrid

Deze woningen (en vakantiewoningen) staan los van het netwerk: offgrid. Er kunnen verschillende redenen zijn voor mensen om te kiezen voor offgrid of soeverein leven. Een sterke behoefte aan autonomie, zelfbeschikking kan een rol spelen.

Voor sommigen zijn de overwegingen praktisch: stel dat er een ramp gebeurt… Stel dat energie of water niet meer beschikbaar zijn, hoe red je je dan? Stel dat het regime corrupt is, hoe veilig is het dan dat je gebonden bent aan regels en gegevens?

Zelfbeschikking

De behoefte om zelf, autonoom te kunnen beslissen over je lichaam, je huis en je leven is zo oud als de mensheid. En ongetwijfeld nog veel ouder, want ook dieren kennen een zekere behoefte aan zelfbeschikking. Voor elk wezen dat onderscheid kan maken tussen zichzelf en de omringende wereld is zelfbeschikking (meestal onbewust) aan de orde.

Toch is het vanaf daar nog een heel grote stap naar het besluit om jezelf soeverein te verklaren.

Jezelf soeverein verklaren

Maar wat drijft deze mensen eigenlijk om zover te gaan dat ze uit de maatschappij willen stappen? UPD8 News sprak met onderzoekseconoom Peter Gerbrands van de Universiteit Utrecht en Claudie van Ginneken, psycholoog, om erachter te komen waarom mensen dit doen.

In de tijd van de oude Egyptenaren waar mensen zichzelf, hun eigen lichaam als werk aan de farao moesten aanbieden, had je al mensen die wat rijker waren en daarvoor slaven gebruikten. Je had mensen die net aan de andere kant van de dijk hun velden hadden om zo geen belastingen te hoeven te betalen. Dus de exit-strategie van mensen is natuurlijk al heel oud.

Er wordt wel gesproken van een groeiend aantal soevereine mensen. Het is de vraag of dat aantal inderdaad groeit. Het lijkt erop dat het een verschijnsel is van alle eeuwen, van alle tijden.

Sociologie van soevereiniteit en offgrid wonen

Mensen die zichzelf soeverein verklaren, hebben niet zo zeer een economisch is als wel sociaal motief. Als je kijkt naar het ontstaan van een staat, dan zie je dat in kleine samenlevingen de bescherming van het collectief door niet-specialisten kan worden uitgevoerd. In grotere samenlevingen heb je specialisten nodig die het beter kunnen. Dan ontstaat er afstand tussen de mensen die daar wel en geen invloed op hebben. Op het moment dat die afstand te groot is en mensen voelen zich niet meer vertegenwoordigd, dan krijg je dat mensen zich daartegen gaan verzetten.

Psychologie achter jezelf soeverein verklaren

Er zijn altijd mensen die zich niet gehoord voelen of het idee hebben dat het systeem of de massa niet voldoende opkomt voor hun belangen.

Die kunnen zich laten horen, die kunnen opstaan, protesteren, zelf iets anders beginnen. Sommigen gaan staken, uiten zich in kunst en in de media of klimmen op de barricaden.

Anderen keren zich eerder in zichzelf. Ze hebben wellicht de ervaring of overtuiging dat protest zinloos is. En als mensen langdurig het idee hebben dat ze alsmaar genegeerd worden, of buitenspel worden gezet, of monddood worden gemaakt, dan is een volgende stap soms dat mensen zeggen: Ik speel niet meer mee.

Ik speel dit spel niet meer volgens de spelregels die anderen me opleggen.

Ik stop met in de pas lopen, met me aanpassen, met belasting betalen, met naar school gaan, met mijn baan, met werken in het algemeen of in het allerergste geval zelfs met leven.

Is zelfbeschikking de rode draad in jouw leven? Wil je je autonomie versterken? Of juist minder verlangen naar soeverein leven? Neem gerust contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

De relatie met je dier verbeteren, ga in relatietherapie met je paard, de relatie met je hond verbeteren

Hoe kun je de relatie met je dier verbeteren?

Claudie van Ginneken schreef hierover dit artikel in augustus 2020.

 

Als je je maatje niet meer vertrouwt – Eenzijdig de relatie met je dier verbeteren

In: hypnotherapie – Vakblad van de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten, 36-3 (september 2020), p. 34-35

Relaties zijn er in allerlei soorten en maten. Als hypnotherapeuten zijn wij ons ervan bewust dat de liefdesrelaties en partnerrelaties slechts een klein deel uitmaken van alle relaties. We horen geregeld hulpvragen die te maken hebben met werkrelaties. Door de ogen van onze cliënten zien we narcistische bazen, jaloerse collega’s en opstandige ondergeschikten die erop uit zijn de macht te grijpen. En het merendeel van onze cliënten heeft ergens wel een familierelatie die energie kost. Vanuit hun beleving maken we kennis met bemoeizieke schoonmoeders, autistische broers, autocratische vaders en manipulatieve nichten. Een stuk zeldzamer zijn de hulpvragen die gericht zijn op het verbeteren van de relatie met een dier. In al dit soort gevallen is het zinvol eenzijdig te werken aan verbetering van de relatie.

 

In de loop der jaren hebben verschillende cliënten mij gevraagd of ik hun kon helpen bij het verbeteren van de relatie met een dier. Voor mij, als specialist in het eenzijdig verbeteren van relaties, zijn dat buitengewoon interessante hulpvragen, waar ik met enthousiasme mijn kennis en ervaring voor beschikbaar stel.

 

De relatie met je paard verbeteren

De eerste keer dat mijn hulp werd ingeroepen voor het verbeteren van de relatie met een dier, was door de eigenaar van Nabucco, een mooie schimmel met een schofthoogte die al gauw tegen de 1.80 m liep. Kortom: een bijzonder groot en sterk paard.

 

Nabucco had jarenlang zonder problemen samengewerkt met Erica, zijn eigenaar. In het verleden hadden ze samen veel rondgezworven door de bossen en de velden en daar enorm van genoten. Erica was een jaar eerder minder gaan werken en zich meer gaan verdiepen in literatuur over de omgang met en africhting van paarden. Jammer genoeg werd hun band vanaf dat moment niet hechter, maar begon Nabucco op allerlei momenten zijn ongenoegen te uiten. Hij stapte opzij als ze wilde opstijgen. En hij schoot weg voor ze goed-en-wel in het zadel zat. Ook schrok hij buitenproportioneel van elke minimale aanleiding, en het was inmiddels duidelijk dat hij daar een spel van maakte. Hij beet in haar hoofd als ze zijn hoeven schoonmaakte en hij trapte als ze hem uit de wei kwam halen.

 

Strijd met je paard

De omgang tussen Erica en Nabucco kreeg steeds meer kenmerken van een strijd. Erica ging ertegen opzien te gaan rijden. Toen ze weer eens met pijn in haar buik op weg was naar de stal, besloot ze dat er iets moest gebeuren. Ze moest de relatie redden of Nabucco verkopen. Ze vroeg  mij het vertrouwen in Nabucco te helpen herstellen.

 

Er zijn tal van technieken uit Eenzijdig Relaties Verbeteren die voor deze casus inzetbaar zijn. We begonnen met Verander Je App van de Ander en ontdekten dat Nabucco in haar beleving veel wil om te heersen in zich droeg en dat het beter voor Erica zou voelen als hij meer verlangen zou hebben naar samenzijn. Na die eerste sessie had Erica voor het eerst in maanden weer zin om naar Nabucco toe te gaan.

 

De persoonlijkheid van je paard

Intuïtief koos ik vervolgens voor de ERV-techniek De Familiefoto, hoewel deze techniek eigenlijk bedoeld is voor het verbeteren van langdurig ontwrichte relaties. Erica wist namelijk weinig over de herkomst van Nabucco en had bepaald geen positief beeld van zijn jonge jaren. Ze had overtuigingen over schade die Nabucco mentaal had opgelopen bij een eerdere eigenaar. Door middel van De Familiefoto creëerden we waardevolle ideeën over een redelijk verleden, waarin de persoonlijkheid van Nabucco gedeeltelijk tot ontplooiing kwam, met al zijn persoonlijkheidstrekken als gevolg. Trekken die ze nu liefdevol kon beschouwen en die er mochten zijn, terwijl zijn latente eigenschappen ruimte mochten krijgen zich alsnog te ontwikkelen. Ze keurde nog steeds bepaalde gedragingen af, maar niet meer de karaktertrekken. En op dit gedrag kon ze hem nu corrigeren. Met liefde en vastberadenheid.

 

Mooie herinneringen met je dier

Tenslotte hielp ik Erica om alle negatieve herinneringen uit het laatste jaar minder belangrijk te maken door Relatie Resetten. Bij deze ERV-techniek hecht je als het ware een recente positieve of neutrale herinnering aan de positieve herinneringen van vóór de verstoring. De tussenliggende negatieve herinneringen worden op deze manier minder opvallend en kunnen gemakkelijker geaccepteerd en eventueel vergeten worden, als de cliënt dat wil. De mooie tochten die ze samen gemaakt hadden waren hierdoor weer actueel in Erica’s brein en de onregelmatigheden van het laatste jaar leken onbeduidend. Erica was weer vol van de zwempartijen in zee, de rengalop over brede zandpaden en het rijden èn springen dat ze zo vaak zonder zadel had gedaan met Nabucco.

 

Zij richtte zich niet langer op het onderdrukken van Nabucco’s wangedrag; ze was bezig hem zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen. Ze genoot weer van hem. Tot mijn grote genoegen nodigde ze mij uit Nabucco te ontmoeten. Het was fantastisch te zien hoe zij weer vol genegenheid en wederzijds vertrouwen met elkaar omgingen.

 

relatie met je paard verbeteren

De relatie met je hond verbeteren

Een ander baasje dat mijn deskundigheid in het eenzijdig verbeteren van relaties aansprak, was het baasje van Sascha. Kees’ vorige hulphond was ruim een half jaar eerder met pensioen gegaan, en de herder Sascha volgde hem op.  Sascha hielp Kees met het aangeven van voorwerpen, het openen van deuren en allerlei andere hand- en spandiensten.

 

Maar… Sascha had niet altijd zin om te werken. Als ze thuis waren en Sascha zijn tuig niet droeg, had hij vrij. Dat beviel hem goed. Hij wist ook wanneer Kees hem riep voor de gezelligheid, en wanneer hij aan het werk moest. En als er werk gedaan moest worden, dan verdween Sascha geruisloos. Tot verbazing van Kees lukte het Sascha goed zijn grote hondenlijf spoorloos te laten verdwijnen in het appartement. Soms bleek Sascha in de kledingkast te zitten, soms om de hoek in de gang en soms – minder succesvol omdat zijn staart uitstak – achter het gordijn. Sascha’s favoriete verstopplek werd al snel onder het bed. Zoeken naar Sascha kostte meestal meer tijd en energie dan de lastige klus met enig kunst-en-vliegwerk zelf klaren.

 

Coaching van je hond

Natuurlijk ging Sascha op herhaling bij zijn opleiding en werd Kees gecoacht bij de omgang met Sascha in zijn eigen woning. Met de begeleider aan zijn zijde kon Kees Sascha perfect laten gehoorzamen. Maar zodra Kees alleen was met zijn hond, ging het mis. Ondanks alles was Kees wel erg gesteld geraakt op zijn ‘luie rothond’ zoals hij het uitdrukte. Hij vond het gedrag van Sascha erg vervelend en tegelijk wel begrijpelijk en hij wilde hem niet kwijt.

 

Bij Kees’ eerste sessie kwam Sascha mee. Hoewel de hond in de vreemde omgeving van de praktijk goed luisterde, liet ik Kees het effect ervaren van de Super Trouper, een techniek uit Eenzijdig Relaties Verbeteren voor het doelgericht inzetten van een veranderde zelfbeleving op specifieke momenten. Kees was verrast over de alertheid  van Sascha. Toen ze na de sessie thuiskwamen en Sascha zijn tuig uit mocht, was hij nog steeds sterk op Kees gericht geweest en bij hem in de buurt gebleven. Kees begreep nu dat hij niet alleen Sascha zijn tuig aan- of uitdeed, maar dat hij zelf ook iets kon aan- of uitdoen, namelijk zijn Super Trouper.

 

Relatietherapie met je hond

In de tweede sessie werkten we met Verander Je App van de Ander aan Kees’ beleving van Sascha’s luiheid en het idee dat hun samenwerking zoveel soepeler zou kunnen zijn als Sascha meer voldoening zou beleven. Op deze sessie keek Kees met verwondering terug: “Ik snap niet hoe het kan, maar sinds die sessie is hij echt veranderd!”

 

Tijdens de laatste sessie pasten we de ERV-techniek De Heropvoeding toe. Kees beleefde hoe Sascha alles ontving en leerde wat nodig was om niet alleen gehoorzaam en werklustig te zijn, maar ook plezier te beleven aan het dienen van zijn baas.

 

Wil jij de relatie met je dier verbeteren?

Neem gerust even contact op en maak een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.