www.anachroon.nl

Tarief & vergoeding


Dienst Consult Behandeltraject Tarief per sessie
Hypnotherapie 90 min. Intakesessie, reeks consulten, desgewenst evaluatiesessie € 147
Hypnotherapie kinderen 60 min. Intakesessie, reeks consulten, evaluatiesessie €  97
Telefonische coaching, oudergesprek of evaluatie

 

 15 min.  Tarief per kwartier of deel van een kwartier  € 29
Intensief 3-maandenprogramma Combinatie van hypnotherapeutische sessies, coachingsessies, doorlopende online coaching, gedragstherapeutische oefeningen, zelfhypnose, wekelijkse evaluatiemomenten en 24 uur per dag telefonische crisisopvang op aanvraag

Vergoeding

Vrijwel alle ziektekostenverzekeraars vergoeden hypnotherapie vanuit de aanvullende verzekering. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van je polisvoorwaarden.

Kijk voor een actueel overzicht van de vergoeding van hypnotherapie per verzekeraar op:

De Zorgwijzer

Hoe gaat het betalen en declareren?

Aan het eind van de maand ontvang je een factuur voor de sessies die je die maand hebt genoten. Nadat je de factuur betaald hebt, stuur je hem naar je ziektekostenverzekeraar. Het deel dat je vergoed krijgt, wordt door de verzekeraar aan je terugbetaald.